Demana Cita

CLAUSULA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb l’establert amb la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, RGPD (EU) 2016/679, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractaments titularitat de NURIA FUSTE SERVEIS MEDICS, S.L.P. amb CIF B63886642 i domicili social situat a la Ronda Francesc Camprodon, número 1, 3r-C, 08500, VIC (Barcelona), amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li la informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, NURIA FUSTE SERVEIS MEDICS, S.L.P. informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes mencionats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per les finalitats mencionades.

NURIA FUSTE SERVEIS MEDICS, S.L.P. informa que procedirà a tractar les dades de manera lítica, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Es per aquest motiu que NURIA FUSTE SERVEIS MEDICS, S.L.P. es compromet a adoptar totes les mesures raonables per a que aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com el consentiment prestat pel tractament dels mateixos, dirigint la seva petició al la direcció postal indicada anteriorment o al correu electrònic administracio@cemgine.cat

Així mateix li informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de NURIA FUSTE SERVEIS MEDICS, S.L.P., dirigint-se per escrit a la direcció de correu administracio@cemgine.cat o al telèfon 938866734.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb l’enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de NURIA FUSTE SERVEIS MEDICS, S.L.P.

Adreça CEMGINE

Traductor »